De stichting

Eind 2016 zijn De Ster en De Lelie door de gemeente Rotterdam overgedragen aan Stadsherstel Historisch Rotterdam NV.

Stichting Molens aan de Kralingse Plas, opgericht op 11 juni 2004, beheert de molens en bestaat geheel uit vrijwilligers.

Doelstellingen

De doelstellingen van de stichting zijn:

 • Duurzaam gebruik en behoud van het historische molencomplex de Ster en de Lelie
 • Vergroten bekendheid onder Rotterdammers en toeristen
 • Borgen van continuïteit van kennis en ervaring over de productie van snuiftabak en het malen van specerijen
 • Behouden en verder onderzoeken van de historie van de molens, zowel het complex als de processen

Toekomstplannen

In de toekomst willen we onze activiteiten uitbreiden om onze doelstellingen verder te realiseren. Een kort overzicht van onze plannen:

 • Verder het promoten van de molens via de diverse Rotterdamse informatiekanalen voor toeristen en samenwerking met ondernemers rond de Kralingse Plas.
 • Uitbreiden van het malen en verkopen van specerijen.

In ons beleidsplan is uitgebreide informatie te vinden over onze toekomstplannen.

Activiteiten

Om invulling te geven aan de doelstellingen, voert een enthousiast team van molenaars, leerling molenaars en overige vrijwilligers op dit moment de volgende activiteiten uit:

 • Openstellen en laten draaien van de molens
 • Het geven van rondleidingen
 • Malen van specerijen
 • Demonstreren van de productie van snuiftabak
 • Verkoop van op windkracht gemalen specerijen
 • Onderhoud aan de molens en de erven
 • Onderzoek naar de historie van de molens en snuiftabak en de productie van snuiftabak
 • Promoten van de molens onder Rotterdammers en toeristen

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons hierbij te helpen! We zijn speciaal op zoek naar mensen die het leuk vinden om rondleidingen te geven. Belangstelling? Kom eens langs of:

Neem contact met ons via email

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de Stichting Molens aan de Kralingse Plas bestaat uit:

 • Andries Ponsteen (voorzitter)
 • Jan Bakker (penningmeester)
 • Jeroen Stricker (secretaris)
 • Til Kroes
 • Wendy Voorwinde

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24.363.494 en het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is RSIN 8133.30.221.

De leden van het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Onze stichting heeft de ANBI status.

Onze stichting werkt conform een privacyprotocol. U kunt het privacyprotocol hier bekijken of downloaden.

©2024 Stichting Molens aan de Plas - Alle rechten voorbehouden