Tentoonstellingen

Tentoonstellingen

In De Ster zijn twee kleine tentoonstellingen. De eerste tentoonstelling is beneden in het bijgebouw aan De Ster en gaat over de historie van De Ster en De Lelie, over snuiftabak en over specerijen. De tweede tentoonstelling is op de tweede zolder en wisselt regelmatig van onderwerp. De tentoonstellingen zijn te bekijken als tijdens de normale openingstijden van De Ster.

Molens aan de plas

Het bijgebouw naast De Ster is bebouwd in 1866 als een dubbele woning. Nu is in het achterste deel onze winkel en in het voorste deel is een tentoonstelling ingericht. Deze bestaat onder meer uit een tijdlijn van de geschiedenis van De Ster en De Lelie. De tijdlijn start ergens rond 1740 en belicht de belangrijkste punten over de eigenaars en molenaars, de geschiedenis van de molens en de andere gebouwen van het molencomplex.

Verder is informatie te vinden over het gebruik en de geschiedenis van snuiftabak en over het malen van specerijen.   

Molens aan de plas

De tweede zolder was vroeger een opslagzolder. Nu is een het een tentoonstellingsruimte met daarin wisselende onderwerpen die raken aan De Ster en De Lelie. 

Op dit moment gaat de tentoonstelling over de verschillende functies van molens in Nederland. Het grootste deel van de molens in Nederland wordt gebruikt voor het malen van granen als voedsel voor mens en dier. Een ander deel wordt gebruikt voor het drooghouden van de polders. Daarnaast is er nog een groep molens met industriële functies zoals het zagen van hout of het persen van olie uit oliehoudende zaden.

©2023 Stichting Molens aan de Plas - Alle rechten voorbehouden