Waarom en hoe

Waarom en hoe

NIEUW BEZOEKERSCENTRUM EN HERINRICHTING MOLEN DE STER

Welke Rotterdammer kent ze niet, de molens De Ster en De Lelie aan de Kralingse Plas? Om mensen nog beter kennis te laten maken met deze bijzondere molens willen we een bescheiden bezoekerscentrum realiseren aan de plaszijde van molen De Ster. We kunnen zo bezoekers beter ontvangen en uitleg geven over de historie en de werking van de molens.

Het bezoekerscentrum zorgt voor betere faciliteiten voor bezoekers en vrijwilligers, zoals een toiletruimte, een keuken en een werkplaats voor het onderhoud aan de molens door de vrijwilligers. Het bezoekerscentrum wordt duurzaam ingericht en is energiezuinig. In De Ster worden het molenmuseum en de molenwinkel opnieuw ingericht. In de winkel verkopen we specerijen die in de molen gemalen zijn.

Voor het museum en de winkel moeten fundering en muurwerk van het verzakte bijgebouw naast De Ster worden gerestaureerd. De nieuwe aanbouw waarin het bezoekerscentrum komt krijgt een afwerking van hout en sluit qua vorm, kleurstelling en afwerking goed aan op de monumentale molen De Ster. In het verleden hebben er ook diverse loodsen en aanbouwen achter De Ster gestaan voor de opslag van specerijen en andere voorraden. Het nieuwe bijgebouw sluit aan op deze historie.

DE KOSTEN

De bouw van het bezoekerscentrum, de restauratie van de fundering van het bijgebouw van De Ster, de modernisering van de expositie en de herinrichting van het molenmuseum en de molenwinkel kosten in totaal € 310.000.

HOE KOMEN WE AAN DAT GELD?

De Stichting Molens aan de Kralingse Plas die de molens beheert en de eigenaar Stadsherstel Historisch Rotterdam doen gezamenlijk een beroep op fondsen, sponsors en publiek (donaties en crowdfunding). Op deze manier kan Stadsherstel het bezoekerscentrum nagenoeg kosteloos beschikbaar stellen aan de Stichting Molens aan de Kralingse Plas, zoals nu ook het geval is voor de molens. We hopen dat de molens kunnen rekenen op veel draagvlak bij de Rotterdamse gemeenschap, in het bijzonder die van Kralingen.

EXPLOITATIE VAN DE MOLENS

Stadsherstel Historisch Rotterdam betaalt de vaste kosten van onderhoud, verzekeringen en dergelijke. Stichting Molens aan de Kralingse Plas huurt de molens van Stadsherstel Historisch Rotterdam en beheert deze met een groep enthousiaste vrijwilligers. Die laten de molens draaien, malen specerijen en doen klein onderhoudswerk. Daarnaast ontvangen zij de bezoekers, geven ze presentaties en rondleidingen en beheren ze het molenmuseum en de molenwinkel. De opbrengsten van de specerijen en de bijdragen van bezoekers worden gebruikt voor de exploitatie. 

HELPT U MEE HET BEZOEKERSCENTRUM BOUWEN?

Wij kunnen onze plannen niet realiseren zonder uw hulp!

U kunt een bijdrage storten op de rekening NL64 RABO 0335 4341 18 t.n.v. ‘Stichting Molens aan de Kralingse Plas’. Onze stichting heeft het ANBI-keurmerk, dus uw bijdrage kan fiscaal voordeel bieden. Als u op een andere wijze wilt bijdragen horen wij dat graag!

©2022 Stichting Molens aan de Plas - All rights reserved.