Doelstelling

Stichting de Kralingse Snuif en Specerijen compagnie De Ster en De Lelie is opgericht op 11 juni 2004 en heeft ten doel: "de instandhouding van de historische casu quo ambachtelijke verwerking van snuiftabak en specerijen, het verwerven van kennis over (de geschiedenis van) het verwerkingsproces en de snuif en specerijen molens rond de Kralingse plas".

maalzolder van De Ster

De stichting tracht dit doel onder andere te bereiken door:

  • het produceren en verkopen van snuiftabak en het malen en verkopen van specerijen
  • het uitgeven van brochures en publicaties
  • het verrichten van historisch onderzoek
  • het verzorgen van rondleidingen

Meer info is te vinden in deze folder


U kunt ons steunen door donateur te worden of een gift overmaken op NL95RABO0133818284 ten name van de Kralingse Snuif- en Specerijen Compagnie.